there weet wat te doen bij een Seveso-alarm

Dinsdag 13 november 2012 — Dit alarm gaat namelijk af bij een zwaar industrieel ongeval en verwittigt om snel enkele levensnoodzakelijke maatregelen te nemen. 

De nieuwe campagne, gemaakt door communicatiebureau there, vertelt wat je in zo’n geval moet doen. In opdracht van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken creëerde there een nieuwe nationale tv-spot, printadvertentie in alle kranten en huis-aan-huisfolder om de bevolking te sensibiliseren rond het Seveso-alarm.

Vanuit de natuurlijke overlevingsreflex van de dieren bedachten we een insteek en puurden de boodschap uit. Want hét belangrijkste wat je moet doen bij een Seveso-alarm is zo snel mogelijk naar binnen gaan, waar je ook bent”, zo vertelt Bert Braet, captain creative bij there.

De 30”-spot loopt deze maand op één, Canvas, VTM, La Une, la Deux en RTL. De huis-aan-huisfolder wordt verspreid in Seveso-risicogebieden. 

 

Team

Account Director : Titine De Vos
Creative team: Iris Janssens & Rik Van Lembergen
Creative director : Bert Braet
Fotography & production: Darlings

 

Klant :

FOD - Kanselarij van de Eerste Minister
Françoise Audag-Dechamps
Pierre-Emmanuel De Bauw
Sara Buys
Patrick Rottie

 

FOD - Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum
Peter Mertens
Laura Pire
Benoît Ramacker
 

Seveso NL Spot